LES FACTURES DOMÈSTIQUES DE L'AIGUA

Índex

A mode d'entrada, caldria dir que el subministre de l'aigua ofereix preus molt diferents d'una ciutat a una altra. Les tarifes varien en funció de l'empresa que opera en el lloc de residència de l'usuari, que no pot triar proveïdor. Per tant, l'estalvi en aquesta factura trimestral està lligat a un ús racional de l'aigua.

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar del preu i els costos reals de l'aigua i l'abús que en fem.
 • Aportar eines de cara al futur independent que els depara (vivenda, factures,...).
 • Esdevenir persones crítiques amb l'entorn que els envolta.
 • Fomentar una altra visió de les matemàtiques, més lúdica.
 • Conèixer altres contextes (pobles, ciutat) i poder contrastar críticament.

PLANIFICACIÓ DIDÀCTICA

Aquesta activitat es podria desglossar en subactivitats, en funció del temps que es disposi, és molt exhaustiva i permet ampliar molts coneixements, però degut a l'interès personal de cada escola, grup-classe, o número d'activitats a realitzar; Proposem alternatives, és a dir, una guia que faciliti la orientació cap al desenvolupament d'aquesta activitat.

 • En el cas de que una població petita emprés aquesta activitat seria millor que la orientés amb una factura de la seva població i que acabés comparant els preus de Barcelona amb el seu poble.
 • El punt 2 és una guia pel docent.
 • La factura s'ha d'adjuntar amb els dos quadres que hi ha escrita la història dels amics, els noms es poden canviar.
 • El punt 4, és una pauta oral que el docent anirà preguntant i que li servirà per orientar als alumnes, fent-los entrar dins un debat col·lectiu i participatiu a classe. On ja podran treballar en els petits grups i anar prenent dades per a omplir el quadre.
 • La última fase és el quadre, el qual podria ser optatiu, si no dóna temps, amb la reflexió de les preguntes que ha fet el docent ja n'hi hauria prou.

O una altra solució per si falta temps, seria aportar la graella ja escrita amb totes les dades i que els alumnes només haguessin de respondre a les preguntes.

El punt 6 i 7 són addicionals a conveniència del grup-classe, del docent, de la manca de temps, de la motivació, ...

A partir d'aquí, ja només resta la creativitat del docent i les ganes d'aprendre com s'analitza una factura de l'aigua.

 1. Explicació

  La Laia, la Maria, el Pere i el Josep són quatre amics que conviuen en un pis d'estudiants de Barcelona. És el seu primer any i només fan que pagar factures. Just abans de les festes de Nadal, els arriba la primera factura de l'Aigua, no l'acaben d'entendre i la consideren poc justa.

 2. Dinàmica en petits grups

  En grups de 3/4 persones han d'analitzar la factura i resoldre el preu final a partir d'indicadors que apuntem després. Seria una bona activitat per realitzar-la a l'àrea de matemàtiques. Permet ser més distesa per aprendre els continguts.

 3. Explicació

  Els quatre amics decideixen anar a l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, i en comptes d'explicar-los el funcionament de la factura, els donen aquest paper de TARIFES. Es posen a estudiar-ho i no en treuen l'aigua clara. L'última decisió la teniu vosaltres, què els podríeu ajudar. 4. Orientacions i qüestions pel docent

  • Quin tipus de factura és? És a dir, a quin requadre corresponen les tarifes?
   Correspon al quadre de comptadors d'ús domèstic.

  • Quants mesos inclou el pagament de la factura?
   Inclou el primer període lectiu escolar, de setembre a desembre de 2000.

  • Ara que ja sabem que és de tipus domèstic, caldrà saber quin tipus de quota de servei (A-I), contant que les dades inclouen l'IVA.
   El tipus de factura és la B, la més comuna en els pisos.

  • Perquè la factura contempla TRAM 1 i TRAM 2, com és que no hi ha reflectit el TRAM 3?
   Perquè la factura supera el 18 m³ gastats i per tant, passen a pagar el segon tram, però com que no superen els 36, no arriben a pagar el tram 3.

  • La resta de dades, a què corresponen? Observeu les notes a peu de pàgina?

   • IVA aigua
   • Cànon aigua (a) TR.1
   • IVA cànon aigua
   • Clavegueram (c) TR.1
   • Finalment, es veuen reflectits "altres conceptes": fracció quota anual Tamgrem (b), a qui és paguen aquestes 1.025 pts?


 • Quadre per l'alumne: omple aquest quadre, després d'haver analitzat la factura:      Pessetes Euros % del total
  QUOTA                  
  CONSUM:                  
  T1 menys de 18 m³                  
  T2 més de 18 m³                  
  Cànon Generalitat                  
  Clavegueram Ajuntament                  
  Tamgrem                  
  I.V.A.                  
  Sumatori total 5311 pts.- 31,92 euros.- 100%


  1. Quin és el consum diari per persona, calcula-ho amb i sense impostos.
  2. Quant estem pagant d'impostos a l'Administració?
  3. Realment, quin tant per cent del total es paga solament per l'aigua gastada?
  4. Quant pagarien de la factura si solament els cobressin l'aigua (quota+consum)
  5. Què se'n fan d'aquests impostos? Creieu que són necessaris?
  6. Segurament, a casa teva tens factures de l'aigua, compara quin dels dos pisos gasta més en el mateix període "Setembre-Desembre 2000". En el cas de ser d'una població que no sigui Barcelona, calcula si surt més a compte pagar la factura a la teva població o a Barcelona.

  El tamgrem és un impost nou, que regula les deixalles, és una fracció que es paga en funció del cobrament de l'any anterior dividit en quatre terminis.


 • Reflexió: Un cop s'acaba l'activitat, es podria iniciar un debat sobre totes aquelles qüestions sorgides.

 • Observacions addicionals:

  Aquesta factura correspon a Barcelona, una altra manera d'enfocar aquesta activitat seria:

  • en el cas que una població petita s'acull a aquesta activitat, seria profitós que analitzessin com es cobra l'aigua a Barcelona i al final contrastar preus amb la seva pròpia factura de l'aigua.
  • en una ciutat seria al revés, estudiar la d'un poble i comparar els preus amb la gran ciutat.

  Perquè?: aquests joves de secundària de poblacions petites, la gran majoria acabaran estudiant a nuclis urbans més grans (ja sigui Barcelona o una altra població), és una bona manera d'aproximar-los a les ciutats, fer-los reflexionar sobre els impostos, la divergència poble-ciutat...

  I, pel que fa als nens de ciutats, els permetria conèixer altres visions, que no tot és com Barcelona, que les grans ciutats tenen una manera de funcionar molt diferent.

  La historieta orientativa per a poblacions petites seria d'aquest estil:

  La família Maymó que ha viscut tota la vida a Barcelona, decideix canviar dràsticament la seva vida i va a viure a un poblet d'alta muntanya, per gaudir de la tranquil·litat que ofereixen els pobles i la seva qualitat de vida es veu influïda tant pel que fa al relax, com als canvis de preus que tots els serveis i productes de la població. Com per exemple, quan reben la primera factura, no es poden creure la diferència de preu, però necessiten ajuda per entener-la, què ho podríeu fer? Us estaran molt agraïts.