EL CONSUM AGRÍCOLA DE L'AIGUA

Índex


ELABOREM UNA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

El sector agrícola consumeix grans quantitats d'aigua i molta d'ella es perd inútilment a causa d'esquerdes en les sèquies. A continuació heu de fer en grup una campanya de sensibilització dirigida a aquest sector. Els principals criteris per elaborar la companya són:

 1. Definir i enunciar els objectius i les finalitats de la vostra campanya.
 2. Proposar objectius i finalitats realistes.
 3. Establir prioritats a l'hora d'aconseguir els objectius.
 4. Assegurar l'eficàcia de la intervenció.
 5. Proposta flexible per poder integrar allò que és aleatori a la campanya.

L'estructura de la realització de la campanya pot ser la següent:

 1. Definició de la campanya:

  1. Tema: definir quina qüestió del medi ambient volem desenvolupar l'activitat.
  2. Objectiu genèric: aquest objectiu defineix tota l'acció i orienta el desenvolupament d'aquesta; ha de referir-se al tema genèric que nosaltres hem escollit anteriorment.
  3. Objectius concrets: determinar què pretenem assolir amb la nostra activitat.
  4. Territori o àmbit: definir quin és l'espai físic on es portarà a terme la campanya de sensibilització.
  5. Durada: determinar quan pretenem que duri l'activitat programada. Pot ser una acció puntual d'un dia, cap de setmana, setmanal, durant un any...

 2. Planificació de la campanya:

  1. Definició de les fases, és a dir, de quina manera es portarà a terme i quines són les accions i/o activitats per portar-ho a terme.
  2. Recursos: per la realització d'una campanya ens valem d'una sèrie de recursos necessaris (recursos materials, humans i econòmics).