EMBASSAMENTS:
EL NOU PLA HIDROLÒGIC NACIONAL

Índex


L'activitat desencadena un procés de reflexió i anàlisi ecològic i medioambiental crític sobre el nou pla que el govern ha replicat i recreat.

Aquest nou pla no és viable a la realitat, per tant, no és important la seva creació, sinó que la finalitat principal seria la de les repercussions a curt i llarg termini que hi haurà sobre el terreny, les espécies animals i/o vegetals, les carreteres, els pobles, parcs naturals, ...

El plantejament teòric serà molt senzill i donarà pistes genèriques de les zones, per tant, els alumnes hauran de buscar les zones i intentar veure el que succeirà.

Sobretot, recordem que cal remarcar que no és important la seva viabilitat de construcció, ja que hem triat zones emblemàtiques i/o perilloses de ser embestides per aquest efectes artifical per sobre de l'aspecte natural.

Pla Hidrològic Nacional:

Com a president del govern d'Espanya, havent arribat al poder absolut democràticament, em destino a la població espanyola amb la finalitat de donar a conèixer la política del pla hidrològic que pretenem portar a terme amb els propers 5 anys. Els diferents terrenys a embassar serien 5 zones de Catalunya, les quals participarien del pla de repartiment equitatiu d'aigua a Tot Espanya. Gràcies a la quantitat d'aigua que gaudirà aigua amb aquesta 5 embassaments, ens permetrà donar-nos temps a la resta d'Espanya per a pensar zones que manquès grans quantitat d'aigua i fos necessari un embassament, ja que caldria veure quines zones tenen més viabilitat i facilitat per a la seva creació. Un cop construïts, Catalunya transvassaria l'aigua a aquestes zones.

Sobretot, ens basem en criteris medioambientals sostenibles per a la creació dels embassaments al llarg de Tot Espanya. Possiblement, algun dels embassaments de Catalunya, seguiria realitzant la funció en aquell espai, però això vindria escollit per uns indicadors molt específics que punturarien les zones d'Espanya amb més necessitat d'aigua. Segons l'ordre de prioritat i necessitat urgent d'aigua, quedarien escollides les zones. Fins aquí el missatge polític, i només em resta explicar-los les diferents zones catalanes afectades de ser embassades.


Orientacions pel docent: L'explicació de cada zona té un punt de vista polític, positiu, ja que intenten embassar zones que després tornaran a quedar buides, però tot l'impacte que hagi pogut tenir no es podrà recuperar. L'última part de cada explicació, la d'observacions i comentaris, és un ajuda pel docent, els alumnes només han de llegir la primera part de l'explicació i documentar-se amb oficines d'informació de la zona afectada, amb l'ajuntament, ..... per tal d'informar-se amb criteri de les repercussions reals i medioambientals de l'embassament.


EMBASSAMENT 1. El congost de Collegats

 • Descripció de l'espai: La Noguera Pallaresa s'obre pas a través dels Pre-Pirineus interiors gràcies a un congost força bell i singular, geològicament parlant. A banda i banda, els contraforts de les serres de Peracalç i del Boumort queden així incisivament separats al llarg dels 4 km.

 • Motiu per realitzar-ho: els excedents del Noguera Pallaresa ens han semblat un bon lloc per a emmagatzemar aigua i que aquesta tingui la finalitat d'arribar a Aragó.

 • Actuacions en previsió: es realitzaria una presa al poble de Baró, la qual prestaria un servei al poble més lúdic i turístic del que és fins ara, és a dir, que es crearien zones d'esbarjo on es poguessin realitzar activitats aquàtiques. Una altra construcció seria la variació de la carretera C-147, via de comunicació vital pel Pallars Sobirà, en l'arranjament no es veuria repercutit cap element de l'entorn ni la població, ja que la nova variant seria molt més ràpida i amb més infrastructura.

 • Impacte ambiental: sobre el medi de caràcter lleu es produirien moviments de terres i la desaparició de rius, rieres i recs. Sobre la vegetació, s'eliminarien els boscos de ribera, les rouredes i els alzinars i es perdrien zones agrícoles. I sobre la fauna, possiblement es veurien afectades diverses espècies, la llúdriga, la truita, serps, aus rapinyaires.


Observacions i comentaris: (per al docent):


Tota aquesta informació la podrien buscar els alumnes a partir d'un procés d'investigació i recerca al municipi. Un cop tinguessin la informació, l'activitat a plantejar és una reformulació de cara al president del govern desmentint de la utilitat i la viabilitat ambiental de la construcció de l'embassament en aquesta zona.


EMBASSAMENT 2. Olesa de Montserrat

 • Descripció de l'espai: Ubicat al Baix llobregat, la població recau entre el Massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, els quals són la zona més important del sector central de la Serralada Pre-litoral catalana. Per aquesta població discorre el riu Llobregat, màxim recurs hídric de la ciutat de Barcelona.

 • Motiu per realitzar-lo: la seva ubicació estratègica, és un bon punt neuràlgic per abastir l'aigua suficient del Riu Llobregat i embassar fins al futur transvasament a Andalusia.

 • Actuacions en previsió: Modificacions del tram de carretera que discorre per la població i que arriba fins a Barcelona; Reducció de la invasió de la mà de l'home en aquesta zona, ja que amb l'embassament poques famílies hi anirien a viure. Desviació del riu llobregat i unes petites obres a la Muntanya del massís de Montserrat per tal de facilitar-ne la construcció.

 • L'impacte ambiental: Sobre el medi de caràcter lleu: Assecament del riu llobregat i desaparició de prats de cultiu de la zona. Sobre la vegetació i la fauna: afectació a la flora típica de la zona i als conjunts emblemàtics d'alzineres, i sobre el senglar, la fagina i els rat-penat.


Observacions i comentaris: (per al docent):
EMBASSAMENT 3. El Montseny

 • Descripció de l'espai: El Montseny és la màxima altitud de la Serralada costanera catalana, s'aixeca sobre la plana del Vallès al sud, la de la Selva a l'est, la plana de Vic al nord-oest, per la banda occidental queda separat de les muntanyes del Bertí i el Moianès pel riu Congost i septentrionalment enllaça amb la serralada transversal, a través de les Guilleries. Té un relleu abrupte, forts desnivells, clima variables per zones.

 • Motiu per realitzar-ho: Degut a la gran extensió que ocupa, considerem que és un espai idoni per ocupar per a un embassament, ja que seria un dels embassaments més grans dels quatre a realitzar.

 • Actuacions en previsió: Desviació de la carretera general que uneix el tram amb les poblacions veïnes; Petites desforestacions vegetals de la muntanya.

 • L'impacte ambiental: Sobre el medi, quedaria atacat i malmès els diferents tipus de boscos, i es produiria una desforestació ràpida. Però que al cap dels anys s'haurà reforestat altra vegada. Sobre la vegetació, el Montseny gaudeix de gran diversitat vegetal i floral, cosa que permet crear la infrastructura en aquesta zona. I sobre la fauna, sobretot atacaria la llúdriga i altres espècies d'aigua.


Observacions i comentaris: (per al docent):
EMBASSAMENT 4. Martinet

 • Descripció de l'espai: Martinet és un poble de la Cerdanya, amb una població aproximada de 1500 persones. Situada en un bell paratge de muntanya i la carretera general C-260 que uneix Alt Urgell-Cerdanya i Túnel del Cadí, travessa la població.

 • Motiu per a realitzar-ho: El seu anclatge en un extrem de la Comunitat Autònoma de Catalunya, permet una major facilitat per a la construcció de l'embassament.

 • Actuacions en previsió: Principalment, seria que el poble quedaria cobert d'aigua i que la única carretera de comunicació quedaria tallada llarg temps per enllestir les obres de la segona carretera alternativa.

 • Impacte ambiental: En aquest cas l'impacte ambiental seria mínim, no es veurien afectades ni gaires plantes, ni fauna de la zona.

Observacions i comentaris: (per al docent)
Què cal recordar?

Fins aquí l'explicació, per als alumnes i al docent, ara cal que els alumnes busquin la informació i refutin els arguments del president del govern. Aquests embassament cal veure que són utòpics, i que la finalitat principal de l'activitat és raonar de les pèrdues ambientals, sentimentals, culturals, ... dels embassaments.

El docent alhora d'aplicar l'activitat, podria orientar, ajudar i dirigir cap a on s'ha de buscar la informació i quines són les observacions més greus de cada embassament.