PER UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA

Índex


TEXT EXTRET DEL "LIBRO DEL AGUA" de Klaus Lanz i Greenpeace Espanya.

"Els problemes relacionats amb l'aigua són sempre molt propers, es visqui on es visqui. Les dificultats i la destrucció semblen molts cops tant aclaparadores que és fàcil armar-se de resignació i acceptar que to això és conseqüència inevitable de l'expansió aparentment inexorable de la població humana en el món.

Afortunadament, això no és així de cap manera. La majoria dels problemes hídrics actuals dels món no tenen el seu origen en una mancança crítica d'aigua en el planeta ni en fenòmens naturals inevitables, sinó que són principalment la conseqüència d'una gestió de l'aigua inadequada, en el millor dels casos, i en el pitjor, francament irracional. La majoria de les estratègies i la tecnologia actuals es basen en supòsits i pràctiques que venen del segle XIX i que mai no s'han qüestionat seriosament.

Aquestes idees equivocades s'apliquen novament sense qüestionar-se i es propaguen pel món industrialitzat, però també s'han imposat en la majoria dels casos als països en vies de desenvolupament, trencant així la possibilitat d'instal·lar sistemes més progressistes.

Conrear un enfocament més sensible del consum de l'aigua necessita obertura a tota la informació i a tots els coneixements relacionats, tant si provenen de sistemes tradicionals de protecció i conservació de l'aigua com si tenen el seu origen en tecnologies modernes ecològicament correctes.

Tota estratègia responsable s'haurà de basar en el coneixement de la interconnexió de la vida humana amb la natura, el reconeixement de que serem ben tractats si sabem ser respectuosos amb la natura.

Té poc sentit esperar que els governs i els científics caviïn d'alguna manera les polítiques hídriques i proposin solucions als problemes. Aquests només podran venir de la transformació de les nostres pròpies actituds d'una manera més profunda que la simple decisió de prendre menys banys i dutxes. Necessitem, com han assenyalat varis autors ambientalistes, una nova ètica de l'aigua.

Quan utilitzem aigua, la prenem com un sistema que es perpetua i enriqueix de forma continua. Redescobrir la importància de tenir un paper solidari en aquest cicle vital és la clau per construir una relació més encertada amb l'aigua i amb tot l'entorn natural.

El ser humà ha d'entendre que sols és un dels consumidors i beneficiaris de l'aigua en el planeta, i que després de qualsevol ús, l'aigua retorna inevitablement a la natura. L'aigua refrescant que ens ajuda a llevar-nos pel matí pot haver estat flocs de neu posats suaument a les faldilles d'una muntanya o humitat absorbida pels diminuts capil·lars de les arrels d'una planta. Quan fruïm d'una reconfortant tassa de te o cafè, podríem fer una parada i pensar per un moment en el lent avenç d'una gota d'aigua en el seu pas a través de les molses i la terra per purificar-se a mesura que fa el seu recorregut. I la propera vegada que rentem els plats, pensem per un moment en com la natura afrontarà la neteja desprès de nosaltres.

No estem ni podem estar separats de l'aigua a la natura. En paraules de John Trudell, un dels fundadors del moviment indígena nord-americà, "l'aigua ens diu que som un".

(traducció de Raül Valls)


Explicació prèvia:

D'acord amb l'anunci que s'està projectant actualment, de les griferies Roca, en el qual es veu un gota de pluja que cau dins una casa i es va escorrent fins arribar a l'aixeta de la marca Roca i de fons es sent una cançó. Aquesta cançó representa que tot torna a casa.

Objectius:

Desenvolupament:

A partir d'aquest vídeo, voldríem que els alumnes de la classe, montessin un vídeo, cada un dels alumnes de la classe són una part important dins el vídeo, fins i tot el docent.

Les tasques a realitzar són: